Privacy & cookiebeleid

Privacy verklaring Wiba Bandenservice Wieringerwaard

Wiba Bandenservice  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende:

 • Volledige bedrijfsnaam
 • Adres
 • Plaats & Postcode
 • KvK
 • Telefoon & e-mailadres

Uw privacy

Wiba Bandenservice hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wiba Bandenservice verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Medewerkers

De persoonsgegevens die wij verwerken hebben een minimaal bewaartermijn, hier is onderscheidt gemaakt tussen twee groepen. Minimaal 2 jaar na laatste contact;

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden
 • Overig persoonsgegevens die je actief verstrekt

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht;

 • Bankrekeningnummer
 • BSN-nummer (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

Wiba Bandenservice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wiba Bandenservice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Wiba Bandenservice in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Wiba Bandenservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Privacy medewerkers Wiba Bandenservice

Wiba Bandenservice heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Wiba Bandenservice neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, dan kunt u contact met ons opnemen, de gegevens staan onderaan de verklaring.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze computer systeem
 • Vergrendeling van het computer systeem
 • Overige gegevens op papier achter slot en grendel

Jouw rechten

Je kunt gebruik maken van verschillende rechten. Dit zijn de volgende rechten waar u gebruik van kunt maken; Recht op inzage, recht op rectificatie, recht op overdracht, recht op wissen van de gegevens, recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Wiba Bandenservice. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Wiba Bandenservice behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wiba Bandenservice dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wiba Bandenservice te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Wiba Bandenservice

Barsingerweg 39, 1766 GE Wieringerwaard

0224-221207

info@wibabanden.nl

Functionaris Gegevensbescherming: J.P.H. Vermaire